מאמר – עסק משפחתי

 

 

עסק משפחתי  – קווים מנחים לטיפול / עודד מנס

 

אחוז גבוה של העסקים במדינת ישראל הנם עסקים משפחתיים. בעיות רבות הקיימות לאורך זמן (רדומות או גלויות) מתעוררות ביתר עוצמה בזמן משבר. ירידה בהכנסות, הפסדים, חוסר שביעות רצון ממעמד ועוד, יובילו ליחסים עכורים.
הפועל היוצא –  תפוקה ירודה / חוסר יעילות, שירות לא מוקפד, תחושות קיפוח, אובדן לקוחות והפסדים כספיים. יש להבין את הבעיות, להציפן ולטפל בהן בגלוי, ללא מורא והחשוב מכל – מיידית.

בעיות לטיפול והצפה
  :

1. המנהלים והעובדים הבכירים מונו לתפקיד לא בגלל כישוריהם אלא בגלל קירבתם המשפחתית.
2. קשה לבצע שינויים לפטר ולשנות.
3. בעיות משמעת ללא תגובה.
4. אין קשר בין התפקיד שממלאים בארגון לבין המעמד במשפחה.
5. השולטים בעסק, אינם רוצים להעביר את השליטה וגורמים למצב ולעתיד לא ברור המביא למתחים ובכלל. לעיתים השליטה מועברת רק בתיאוריה (בתואר "המנכ"ל" או בדומה) ולא בפועל. הלכה למעשה לא מאפשרים ניהול וקבלת החלטות עצמאיות וממשיכים להחזיק במושכות.
6. בעל השליטה אינו יכול לשלוט בבעלי התפקידים ברמת מנהל עובד.
7. ידיעה לגבי התחייבויות ונכסים אישיים של כל אחד מהנפשות הפועלות.
8. ידיעה לגבי המתחים ("נתק") בין העובדים בני המשפחה (צינורות תקשורת סתומים או לא קיימים), חוסר היכולת להפריד בין הבית לעבודה.
9. ניגוד אינטרסים – ברמה האישית.
10. שמרנות מול חדשנות.
11. ניהול ריכוזי  /  ריכוז סמכויות וניהול כושל.
12. העדר הסכמה על יעדים ודרך.
 

דרך הפעולה – מילת הקסם : הסכמה.

1. הסכמה לגבי האסטרטגיה העסקית.
2. הסכמה משפחתית על דרך הפעולה הטקטיקה – במרקם הקיים.
3. הסכמה על המבנה הארגוני.
4. הסכמה על תוכנית העבודה.
5. הסכמה על תמריצים.
6. מומלץ מאוד על סדנא / קיום מפגשים משותפים בהנחיית יועץ חיצוני.
7. לעיתים ישיבות הנהלה קבועות (שבועיות) גם אם אין התערבות חיצונית, יכולות להביא לפתרון חלקי וזמני. יש לבצע הפרדה ברורה ומוחלטת בין מסגרת העבודה למסגרת המשפחתי, ולא לנהל ישיבות הנהלה בערבי שישי סביב השולחן…
8. חובה לגרום לחשיבה, להציב מטרות – חסכון, מכירות, שרות, נוחיות ועוד.
9. הצעות ייעול מכל אחד מבני המשפחה – בכתב תקופתית מעבר לשוטף.

במידה ומעורב גורם חיצוני (יועץ) במהלך השוטף של העסק (ניהול, תפעול שיווק) תהיה התייחסות ברמות הבאות
  :

1. התייחסות קרה לעסק ולא לנפשות הפועלות.
2. התייחסות לניגוד אינטרסים בין יעוץ לבעלים (האדם המוביל את העסק באופן אישי) לבין יעוץ לעסק.
3. בניית כלים ניהולים לשליטה.
4. בניית כלים ניהוליים לביקורת.
5. הפעלת ביקורת חיצונית בלתי תלויה ומשוחדת.
6. השתתפות בישיבות הנהלה מורחבות ומצומצמות תוך הבעת דעה טרם החלטה.
7. ניסיון להניע ליישום ההחלטות, ההמלצות, המטלות והיעדים.

 

 

דילוג לתוכן